Thứ Năm, ngày 19/09/2019 17:44 PM (GMT+7)
Khu vực 51: Nơi bị giấu bí mật về UFO của Mỹ?

Khu vực 51: Nơi bị giấu bí mật về UFO của Mỹ?

Khu vực 51 (Area 51) là căn cứ quân sự bí mật của Mỹ dùng để thử nghiệm các loại máy bay do thám và máy bay tàng hình trong thời...