Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:31 AM (GMT+7)
Gia Lai: Các Ban quản lý rừng lần lượt lộ sai phạm nghiêm trọng

Gia Lai: Các Ban quản lý rừng lần lượt lộ sai phạm nghiêm trọng1

Thanh tra đến đâu sai phạm đến đó là thực trạng đang xảy ra tại nhiều Ban quản lý rừng phòng hộ tại Gia Lai và hậu quả là hàng...