Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 06:14 AM (GMT+7)
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay: Mô hình dự án “All – in - one” định hình cách phát triển Bất động sản du lịch

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay: Mô hình dự án “All – in - one” định hình cách phát triển Bất động sản du lịch

Sự thay đổi trong nhu cầu du lịch của du khách khắp thế giới đòi hỏi các dự án bất động sản du lịch cần phải thay đổi để khai thác...