Thứ Tư, ngày 11/12/2019 20:33 PM (GMT+7)
Nghi gian lận BHYT ở Gia Lai: Từ chối thanh toán nhiều trường hợp

Nghi gian lận BHYT ở Gia Lai: Từ chối thanh toán nhiều trường hợp1

Sau khi rà soát, BHXH Gia Lai đã từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với ít nhất 5 trường hợp không đúng người dùng thẻ...