Thứ Ba, ngày 21/01/2020 00:26 AM (GMT+7)
Tìm thấy thanh kiếm cắm ngập trong khối đá giống thanh kiếm huyền thoại của vua Anh

Tìm thấy thanh kiếm cắm ngập trong khối đá giống thanh kiếm huyền thoại của vua Anh

Các nhà khảo cổ đã hết sức kinh ngạc khi tìm thấy thanh kiếm cổ trong tình trạng giống như thanh kiếm Excalibur huyền thoại, khi...