Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 23:25 PM (GMT+7)
Chân dung 8 nữ Chủ tịch cơ quan quyền lực Nhà nước tỉnh, thành

Chân dung 8 nữ Chủ tịch cơ quan quyền lực Nhà nước tỉnh, thành1

Nhân sự kiện bà Nguyễn Thị Lệ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM (hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực...