Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 07:07 AM (GMT+7)
Ông Đinh Văn Mãnh chính thức nghỉ Kế toán trưởng BQL Khu KTM Chu Lai

Ông Đinh Văn Mãnh chính thức nghỉ Kế toán trưởng BQL Khu KTM Chu Lai

UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức có quyết định cho ông Đinh Văn Mãnh nghỉ chức vụ Kế toán trưởng BQL Khu KTM Chu Lai.