Thứ Ba, ngày 12/11/2019 06:31 AM (GMT+7)
Sai phạm tại nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải, BIWASE nói gì?

Sai phạm tại nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải, BIWASE nói gì?1

Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE, sàn HoSE) nói rẳng, thời điểm thanh tra, BIWASE đã chuyển sang cổ phần...