Thứ Ba, ngày 21/05/2019 00:49 AM (GMT+7)
Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ với ông Bùi Minh Châu

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ với ông Bùi Minh Châu1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.