Thứ Hai, ngày 20/05/2019 12:40 PM (GMT+7)
“Chớp mắt” 10 năm và đổi thay của điểm đến Bà Nà

“Chớp mắt” 10 năm và đổi thay của điểm đến Bà Nà

Người Đà Nẵng trước đây hay nói với nhau là “Bất đáo Bà Nà phi hảo hán” - nghĩa là chưa lái xe lên được tuyến Bà Nà thì chưa phải...