Thứ Ba, ngày 23/01/2018 19:42 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư: “Tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”

Tổng Bí thư: “Tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”

“Đoàn cần giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị. Tích cực đấu tranh, phản bác thông tin,...