Thứ Năm, ngày 23/05/2019 16:00 PM (GMT+7)
Tát nữ thư ký tại phiên tòa, nam bác sĩ lãnh án

Tát nữ thư ký tại phiên tòa, nam bác sĩ lãnh án1

Cho rằng cán bộ tòa gây khó dễ, nam bác sĩ cùng một số người khác lớn tiếng làm huyên náo, rồi vung tay tát vào mặt nữ cán bộ ngay...