Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:44 AM (GMT+7)
Filip Nguyễn đã tự khép lại cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam

Filip Nguyễn đã tự khép lại cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam15

Trang web Bezfrazi (Cộng hòa Séc) đã thực hiện chuyên đề đặc biệt về thủ môn Filip Nguyễn, trong đó có chi tiết chính thủ môn Việt...