Thứ Ba, ngày 18/06/2019 11:47 AM (GMT+7)
Bí mật Hội Tam Hoàng (Kỳ 5): Tân Nghĩa An - Băng Tam Hoàng lớn nhất thế giới

Bí mật Hội Tam Hoàng (Kỳ 5): Tân Nghĩa An - Băng Tam Hoàng lớn nhất thế giới

Tân Nghĩa An là băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng hoạt động ở Hồng Công và Trung Quốc Đại lục, với số thành viên...