Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:18 AM (GMT+7)
Sự thật về thanh Thượng Phương bảo kiếm: Bí ẩn sau nó là gì?

Sự thật về thanh Thượng Phương bảo kiếm: Bí ẩn sau nó là gì?

Liệu thanh Thượng Phương bảo kiếm trong lịch sử có thực sự mạnh mẽ như trong phim ảnh?