Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 12:52 PM (GMT+7)
10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng - hưởng

10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng - hưởng

Sau 10 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự đã đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng - hưởng và an toàn quỹ, thể...