Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 15:39 PM (GMT+7)
Gặp người phụ nữ "coi mỗi hiện vật về Bác Hồ như một phần máu thịt"

Gặp người phụ nữ "coi mỗi hiện vật về Bác Hồ như một phần máu thịt"

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm để lại hai con, một mình bà phải lo toan mọi việc, vừa nuôi dạy con, chăm lo việc nhà,...