Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 23:11 PM (GMT+7)
Bệnh viện đặt tên “quốc tế” để làm... truyền thông (Kỳ 3)

Bệnh viện đặt tên “quốc tế” để làm... truyền thông (Kỳ 3)

Đại diện một số bệnh viện, phòng khám có gắn mác “quốc tế” khẳng định họ không được tổ chức nào công nhận là bệnh viện hay phòng...