Chủ Nhật, ngày 21/10/2018 15:38 PM (GMT+7)
Sắp giảm 2 “sếp phó” tại Tổng cục Thuế?

Sắp giảm 2 “sếp phó” tại Tổng cục Thuế?1

Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15.11.2018 được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện chức năng...