Thứ Hai, ngày 14/10/2019 07:59 AM (GMT+7)
Mốc son 10 năm NTM: Cả nước có hơn 4.600 xã đạt chuẩn

Mốc son 10 năm NTM: Cả nước có hơn 4.600 xã đạt chuẩn

Đó là con số được đưa ra tại buổi họp báo Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn...