Thứ Ba, ngày 21/05/2019 00:24 AM (GMT+7)
Hải Phòng: Gần 7.000m2 đất được giao cho Tập đoàn Flamingo chưa đúng quy định

Hải Phòng: Gần 7.000m2 đất được giao cho Tập đoàn Flamingo chưa đúng quy định

Nhiều tồn tại được Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ ra trong kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường...