Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 02:34 AM (GMT+7)
Lợi nhuận âm nghìn tỷ, vua gỗ một thời Trường Thành nếm thêm quả đắng gì?

Lợi nhuận âm nghìn tỷ, vua gỗ một thời Trường Thành nếm thêm quả đắng gì?

Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán TTF năm 2018, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 âm hơn 715 tỷ đồng