Thứ Ba, ngày 22/10/2019 21:12 PM (GMT+7)
Châu Âu bớt khắt khe hơn với các sản phẩm biến đổi gen

Châu Âu bớt khắt khe hơn với các sản phẩm biến đổi gen

Các báo cáo cho thấy mức độ chấp thuận của người dân châu Âu đối với các sản phẩm biến đổi gen đang tăng lên.