Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:30 PM (GMT+7)
Hàng trăm phụ nữ ngực trần náo loạn đường phố New York, Mỹ

Hàng trăm phụ nữ ngực trần náo loạn đường phố New York, Mỹ

Hàng trăm phụ nữ ngực trần đổ bộ xuống đường phố New York để tham gia cuộc diễu hành Go Topless 2019 nhằm đấu tranh cho quyền được...