Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 18:31 PM (GMT+7)
Giám đốc hãng sữa Hoàng Gia Hà Lan kể chuyện Việt hóa sản phẩm

Giám đốc hãng sữa Hoàng Gia Hà Lan kể chuyện Việt hóa sản phẩm

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn FrieslandCampina (sở hữu thương hiệu Cô Gái Hà Lan) ở Wageningen, Hà Lan, hơn...