Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 09:26 AM (GMT+7)
Hơn 3.000 người tham dự Đại lễ tưởng niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch

Hơn 3.000 người tham dự Đại lễ tưởng niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch

Đại lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch sẽ được tổ chức trang trọng, nêu cao vai trò của...