Thứ Hai, ngày 20/05/2019 23:45 PM (GMT+7)
Công bố sự kiện Văn hóa Thể thao lớn nhất trong cộng đồng cựu học sinh 9598 Hà Nội

Công bố sự kiện Văn hóa Thể thao lớn nhất trong cộng đồng cựu học sinh 9598 Hà Nội

Khởi tranh Cup Đoàn Kết giải bóng đá cựu học sinh các trường Phổ thông Trung học toàn thành Hà Nội niên khóa 1995-1998 (9598HN),...