Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:34 PM (GMT+7)
10 phụ nữ đẹp nhất 100 năm qua khiến cánh mày râu điên đảo

10 phụ nữ đẹp nhất 100 năm qua khiến cánh mày râu điên đảo

Người ta nói cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình và mặc dù điều đó chắn chắn đúng song 10 phụ nữ dưới đây đẹp hoàn hảo đến mức không...