Thứ Ba, ngày 10/12/2019 02:06 AM (GMT+7)
Thủ tướng: “Tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn”

Thủ tướng: “Tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn”

“Hiện tượng tham nhũng trong DNNN, sân trước sân sau vẫn còn, thậm chí cả vườn sau. Chúng ta cần khắc phục cái này", Thủ tướng...