Thứ Ba, ngày 15/10/2019 08:46 AM (GMT+7)
Đạm Cà Mau "thắt lưng buộc bụng", đạt lợi nhuận trên 350 tỷ đồng

Đạm Cà Mau "thắt lưng buộc bụng", đạt lợi nhuận trên 350 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá nông sản gặp khó khăn, người nông dân hạn chế đầu tư, thời tiết không thuận lợi nhưng 5 tháng đầu năm Đạm Cà...