Thứ Hai, ngày 21/10/2019 14:35 PM (GMT+7)
Mạc Hồng Quân đã làm gì khiến ngoại binh Sài Gòn FC phải nhận thẻ đỏ?

Mạc Hồng Quân đã làm gì khiến ngoại binh Sài Gòn FC phải nhận thẻ đỏ?

Cùng gây hấn với nhau nhưng sau cùng chỉ có Dominique da Sylva nhận thẻ đỏ rời sân còn Mạc Hồng Quân lại thoát nạn khó hiểu.