Thứ Năm, ngày 21/11/2019 01:10 AM (GMT+7)
Thế hệ sinh ra từ thập niên đầu Đổi mới còn nhiều day dứt

Thế hệ sinh ra từ thập niên đầu Đổi mới còn nhiều day dứt

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện mới có 21% doanh nghiệp Việt Nam tham gia liên kết với chuỗi cung ứng nước ngoài, thấp hơn...