Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 17:07 PM (GMT+7)
Ngắm huyền thoại Honda Dream 2004 còn "zin", phát giá 38 triệu đồng

Ngắm huyền thoại Honda Dream 2004 còn "zin", phát giá 38 triệu đồng

Chiếc Honda Dream 2004 còn "zin", mang màu đỏ kỷ niệm của một dân chơi xe có tiếng đất Hà Thành làm nao lòng bao thế hệ chơi xe...