Thứ Năm, ngày 24/10/2019 08:57 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên, la liệt đặc sản "đổ" về làng trái cây lớn nhất miền Trung

Lần đầu tiên, la liệt đặc sản "đổ" về làng trái cây lớn nhất miền Trung1

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng ngày hội “Văn hóa – Du lịch Đại Bình” huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã thu hút hàng nghìn lượt du...