Thứ Hai, ngày 09/12/2019 23:11 PM (GMT+7)
Sự thật lý do trở thành "anh hùng" của một số hảo hán Lương Sơn Bạc

Sự thật lý do trở thành "anh hùng" của một số hảo hán Lương Sơn Bạc

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, điểm sơ sơ đã nhiều người vì vợ ngoại tình nên cuối cùng gia đình tan nát. Ở bước đường cùng họ...