Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 15:40 PM (GMT+7)
Vụ Tổng thống Thiệu chuyển 16 tấn vàng sang Mỹ (Kỳ 5): Vàng đổi chủ

Vụ Tổng thống Thiệu chuyển 16 tấn vàng sang Mỹ (Kỳ 5): Vàng đổi chủ

Kế hoạch chuyển 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam đã không thành. Chiếc máy bay của không quân Mỹ cất cánh từ Tân Sơn Nhất quay lại căn...