Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:42 PM (GMT+7)
"Hà Nội có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư ở bãi sông"

"Hà Nội có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư ở bãi sông"

Đó là ý kiến của ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật...