Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 17:47 PM (GMT+7)
Dự án VnSAT tại Tây Nguyên: Vườn cà phê trĩu quả ở Lâm Đồng

Dự án VnSAT tại Tây Nguyên: Vườn cà phê trĩu quả ở Lâm Đồng1

Được sự ưu đãi cả về khí hậu lẫn đất đai nên việc tái canh cây cà phê cũng như triển khai chuyển đổi nông nghiệp bền vững – Dự án...