Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:00 AM (GMT+7)
Mập mờ đền bù hàng trăm m2 "đất vàng" 0 đồng ở Hải Phòng

Mập mờ đền bù hàng trăm m2 "đất vàng" 0 đồng ở Hải Phòng2

Người dân “tố” phương án đề bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án chợ đầu mối rau quả phường Sở Dầu của Trung Tâm phát...