Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 20:18 PM (GMT+7)
Điểm mặt đại dự án thua lỗ của Bộ Công Thương lọt tầm ngắm Bộ Công an

Điểm mặt đại dự án thua lỗ của Bộ Công Thương lọt tầm ngắm Bộ Công an

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) đã có báo cáo số 1277 về việc xử lý các tồn tại yếu kém ở một số...