Thứ Tư, ngày 18/09/2019 16:41 PM (GMT+7)
Có gì bên trong căn hầm bí mật Adolf Hitler và tình nhân tự sát?

Có gì bên trong căn hầm bí mật Adolf Hitler và tình nhân tự sát?

Vào ngày sụp đổ của Đế quốc thứ 3, Adolf Hitler và tình nhân tự sát trong căn hầm ở Berlin, Đức vì trùm phát xít không muốn đầu...