Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 07:29 AM (GMT+7)
iOS 13 giúp tìm lại iPhone bị mất dù đã tháo SIM, tắt mạng 3G, Wi-Fi

iOS 13 giúp tìm lại iPhone bị mất dù đã tháo SIM, tắt mạng 3G, Wi-Fi

Một trong những thay đổi hấp dẫn nhất trong iOS 13 và macOS 10.15 là ứng dụng Find My Friends và Find My iPhone được hợp nhất.