Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 12:48 PM (GMT+7)
Kẻ đầu tiên chết dưới tay của Tôn Ngộ Không là ai?

Kẻ đầu tiên chết dưới tay của Tôn Ngộ Không là ai?

Tác phẩm “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân được xếp vào một trong "tứ đại danh tác" của văn học Trung Quốc. Và một trong những nhân vật...