Thứ Ba, ngày 28/01/2020 21:37 PM (GMT+7)
Khoa học và công nghệ thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp

Khoa học và công nghệ thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của phát triển kinh tế nước nhà, nông nghiệp luôn được đặt ở vị trí trung tâm và là ngành mũi nhọn...