Thứ Ba, ngày 15/10/2019 21:04 PM (GMT+7)
Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành, cơ quan chức năng làm ngơ?

Thái Nguyên: Đất tặc lộng hành, cơ quan chức năng làm ngơ?2

Mặc dù đã có văn bản của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo giải tỏa và xử lý các đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển, mua...