Thứ Hai, ngày 17/06/2019 12:10 PM (GMT+7)
Triển khai dự án tại phường Phú Lương, Hà Đông: Sự thật về con đường ngàn đời

Triển khai dự án tại phường Phú Lương, Hà Đông: Sự thật về con đường ngàn đời1

Như đã phản ánh, thời gian gần đây một số công dân Bắc Lãm 8, Bắc Lãm 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông tự ý đứng ra kêu gọi quyên...