Thứ Hai, ngày 21/10/2019 05:25 AM (GMT+7)
Kiểm soát nội dung nhảm trên YouTube, trách nhiệm thuộc về ai?

Kiểm soát nội dung nhảm trên YouTube, trách nhiệm thuộc về ai?

Từ trước tới nay nội dung internet vẫn đang là một mảng mới khi công nghệ dần phổ cập trong khi luật pháp tại Việt Nam chưa cập...