Thứ Bảy, ngày 19/08/2017 03:43 AM (GMT+7)
Lạc rớt giá, "tức quá" sáng chế ra máy ép dầu, dân hoan hô

Lạc rớt giá, "tức quá" sáng chế ra máy ép dầu, dân hoan hô

Hễ đến mùa thu hoạch, lạc lại rớt giá, ông Lưu Quang Trương 'tức quá" ngày đêm mày mò, "độ chế" ra chiếc máy ép dầu lạc. Máy ra đời,...