Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:30 PM (GMT+7)
3 hiện vật lịch sử bí ẩn nhất Trung Quốc: Thách thức giới khoa học

3 hiện vật lịch sử bí ẩn nhất Trung Quốc: Thách thức giới khoa học

Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Việt Vương Câu Tiễn là ba nhân vật gắn liền với bí ẩn đến từ các hiện vật lịch...