Thứ Ba, ngày 25/02/2020 01:46 AM (GMT+7)
SSI của ông Nguyễn Duy Hưng lãi hơn 1.000 tỷ đồng năm 2019

SSI của ông Nguyễn Duy Hưng lãi hơn 1.000 tỷ đồng năm 2019

Dù có mức lãi hơn 1.000 tỷ đồng nhưng năm 2019 vẫn là một năm đầy khó khăn của SSI khi doanh nghiệp này đạt mức lãi thấp nhất...